+358 400 41 9655
asiakaspalvelu@allinonehr.fi

Kirjanpitopalvelut

 

 

 

LUETTELO

 • Yrityksen perustaminen kirjanpito-ohjelmaan
 • Työntekijän perustaminen palkka-ohjelmaan

Työtehtävät 1

 • Kirjanpito   *pitäen sisällään sähköpostitse kuukausittain toimitettavan tuloslaskelman, taseen sekä lyhyen  analyysin raporttien pohjalta
 • Palkanlaskenta
 • Osto- ja myyntireskontran ylläpito
 • Tilinpäätös
 • ALV-, TAS-, sekä vuosi-ilmoitukset

Kirjanpito


Kirjanpito 2

Työtehtävät 2

 • Viranomaislomakkeet (kaupparekisteri ym.)
 • Johdon raportointi, pois lukien kk-kirjanpidon lyhyt analyysi
 • Veroneuvonta
 • Liiketoimintasuunnitelmat
 • Rahoituslaskelmat
 • Yrityksen perustaminen, myös Viroon
 • Kaupparekisteriasiat
 • Tilaajavastuurekisteri


Työtehtävät 3

 • Myyntilaskutus
 • Ostolaskujen käsittely, tarkistaminen ja laskunmaksu
 • Kokouspöytäkirjojen laatiminen
 • Vakuutusasioiden hoito, korvaushakemukset ym.

Kirjanpito 3


 

Kirjanpidon töistä minimilaskutus on 3 tuntia, muista töistä laskutamme toteutuneen tuntimäärän mukaan.

Tarjouspyyntö